Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

Zasadnutia OZ 2018:

Dochádzka poslancov  OZ  v roku 2018

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Braväcovo 2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 25.01.2018

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 25.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.01.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 01.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 01.03.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 31.05.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 31.05.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 05.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 05.07.2018

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 14.08.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.08.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.08.2018

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 06.09.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 06.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.09.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 18.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18.10.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 08.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08.11.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 06.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.12.2018

 

 

Zasadnutia OZ 2017:

Dochádzka poslancov v roku 2017

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Braväcovo 2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 09.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 09.03.2017

Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 23.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.03.2017 

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 04.05.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.05.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 08.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08.06.2017

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 06.07.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 06.07.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.07. 2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2017

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 07.12.2017

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 07.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 07.12.2017

 

Zasadnutia OZ 2016:

Dochádzka poslancov OZ v roku 2016

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 04.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.03.2016

Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 10.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.03.2016

Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 07.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia  OZ dňa 07.04.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 05.05.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 05.05.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 02.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 02.06.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 30.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.06. 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.07.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.07. 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 08.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08.09. 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 06.10.2016

Pozastavenie výkonu uznesenia OZ č. 35/06/10/2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.10. 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 03.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 03.11. 2016

Zápis z 1.12.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2016

 

 

Zasadnutia OZ 2015:

Plán zasadnutí OZ na rok  2015

Dochádzka poslancov v roku 2015

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 21.1.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21.1.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.01.2015

 Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 25.2.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ 25.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.02.2015

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 22.04.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 22.04.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22.04.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 1.7.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 1.07.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 09.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 09.09.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 7.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 07.10.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 04.11.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.11.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 09.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ  dňa 09.12.2015

Zasadnutia OZ 2014:

Plán zasadnutí OZ na rok 2014

Dochádzka poslancov v roku 2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.02.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 26.02.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ 23.4.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 23.4.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.6.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 25.6.2014

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 25.06.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 11.08..2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 11.08.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ  10.09.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ 10.09.2014

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 10.09.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 31.10.2014

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 31.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12.11.2014 – záznam

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.11.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 25.11.2014

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 25.11.2014

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2014

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa10.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ dna 10.12.2014

Zasadnutia OZ 2013:

Plán zasadnutí 2013

Dochádzka poslancov v roku 2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.02.2013

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 27.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.04.2013

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 24.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.06.2013

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 26.06.2013

Zázpisnica zo zasadnuta OZ dňa 11.09.2013

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 11.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa20.11.2013

Zznesenia zo zasadnutia OZ dňa 20.11.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.12.2013

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 04.12.2013

 

Zasadnutia OZ 2012:

Dochádzka poslancov v roku 2012

Pozvánka na OZ 27.2 2013

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.12.2012 17:00

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2012

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2012

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 27.11.2012

Pozvánka na OZ Október 2012

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.10.2012

Pozvánka na OZ 23.8.2012 – 19:00

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2012

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.6.2012

Plán zasadnutí OZ na kalendárny rok 2012

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.4.2012

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.4.2012

 

Zasadnutia OZ 2011:

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.1.2011

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.4.2011

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.5.2011

Zápisnica a Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.6.2011

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.7.2011

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2011

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2011

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2011