Kultúra v obci Braväcovo

Bukovinka

Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka vzniklo 30.11.1999. Súčasťou BKZ Bukovinka je aj folklórny súbor Bukovinka s ľudovou hudbou rovnomenného názvu. V súbore pod vedením Mareka Pôbiša,ktorý je zároveň prímašom ľudovej hudby, tancujú mládežníci z Braväcova i Beňuša. Členskú základňu tvorí 40 mladých ľudí vo veku 15 až 38 rokov. Hlavné ciele činnosti, sú rozvoj a šírenie tradičnej ľudovej kultúry v obci a regióne, metodické pôsobenie a vytváranie odborného zázemia, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských súťažných podujatí, vytváranie podmienok pre užitočné využívanie voľného času pre mladých ľudí na vidieku.

Domovina

Z iniciatívy talentovaných obyvateľov obce, ich láske k hudbe a spevu vôbec, sa v roku 1995 pod vedením kultúrneho pracovníka Jozefa Gašperana vytvoril miešaný spevácky zbor s názvom Domovina. V tomto kultúrnom telese sa stretávajú tri desiatky ľudí (15 mužov a 15 žien) z Braväcova, ale sú tu aj speváci aj z Beňuša. Zbor vystupuje na rôznych podujatiach organizovaných obcou, ale aj na prehliadkach vážnej hudby a zborových piesní. Nezabudnuteľné sú ich vianočné zborové piesne Vážnej hudby v kostole.

Divadlo

Tvorivou organizačnou prácou, chuťou a nadšením ochotníckych umelcov, sa každoročne darí organizovať 1 – 2 divadelné činoherné predstavenia pre tunajších návštevníkov, ale i vystúpenia mimo obce. Ochotnícky súbor pri miestnom osvetovom stredisku dáva pri nácviku divadelných hier prednosť slovenskej klasike (hry Ženský zákon, Mastný hrniec a i.). Svoju premiéru majú divadelné predstavenia spravidla na Vianoce, reprízu na jar v čase Veľkonočných sviatkov. V posledných dvoch rokoch začal rozvíjať svoju činnosť aj mladý ochotnícky súbor M-BRAVO, ktorý mu síce výdatne konkuruje, ale úspešne pokračuje v tradícii ochotníckeho divadla.

Amfiteáter

Výrazné rozšírenie kultúrneho života v Braväcove, najmä o folklórny súbor, si nutne vyžiadalo aj priestory na účinkovanie a vystúpenia. Zástupcovia tohto telesa, ale i samotní tanečníci, prišli s nápadom vybudovať kultúrno-spoločenský areál v prírode. Nápad padol na úrodnú pôdu a dielo sa podarilo realizovať v priebehu krátkych troch mesiacov. V máji sa ešte na voľnom priestranstve v susedstve športového ihriska a budovy bývalej materskej školy rozprestierala iba zelená lúka. No 28. augusta 1999 sa nám už do pozornosti núkal a slávnostne sa otvoril mini amfiteáter. Kultúrny stánok s vydláždenou betónovou plochou, priľahlými drevenými stavbami a hľadiskom pre divákov, sa podarilo postaviť aj vďaka finančnej pomoci viacerých sponzorov – firiem HOLDES z Beňuša, ACRISON Bratislava, Nadácii EKOPOLIS v B. Bystrici, firmy BURSA B. Bystrica, PKB a SAD Brezno. Hodnota hotového diela predstavuje sumu 300 tisíc korún. Pre úplnosť je dôležité povedať i to, že obyvatelia obce na výstavbe amfiteátra bezplatne odpracovali viac ako 1 300 brigádnických hodín.