Futbal

logo

Názov klubu : Futbalový klub SOKOL Braväcovo
IČO : 35998784
Rok založenia: 1962 -1964
Prezident klubu: Jozef Srnka
Adresa: Braväcovo – Podholie č. 33, 976 64 Beňuš
Klubové farby: červená, modrá
Futbalové mužstvá : Futbalové mužstvo – „muži“ – I. trieda ObFZ Banská Bystrica
Futbalové mužstvo – „dorast“ – V.liga sk. C SsFZ Banská Bystrica

Tréneri mužov :
Jozef Srnka – tréner , Henrich Gašperan – asistent trénera, vedúci mužstva, Pavol Ľupták – lekár mužstva

Tréneri dorastu :
Stanislav Divok – tréner , Miroslav Gašperan – asistent trénera, Jozef Srnka – vedúci družstva dorastu, Pavol Ľupták – lekár mužstva

 

Futbalový klub SOKOL Braväcovo – mužstvo dospelých

Futbalový klub FK Sokol Braväcovo predstavuje dve futbalové mužstvá, mužstvo dospelých, ktorí hrajú súťažne I. triedu a mužstvo dorastu, ktorí hrajú súťažne V. dorasteneckú ligu.
Pre svoju športovú činnosť využíva futbalové ihrisko a šatne, ktoré boli vybudované z iniciatívy bývalých funkcionárov bývalej Telovýchovnej jednoty SOKOL Braväcovo. Vďaka ich láske k tomuto športu venovali všetok svoj voľný čas a energiu na rozvoj futbalu v našej obci. Tento šport má u nás viac ako 50 ročnú históriu. Okrem toho sa ihrisko využíva na futbalové turnaje, na hasičské súťaže, na športové vyžitie návštevníkov Turistickej ubytovne KEČKA,  Amfiteátra,  ako aj pre deti z MŠ Braväcovo.

Mužstvo dospelých hrá súťažne v I. triede OBFZ Banská Bystrica. S výnimkou ročníka 2006/2007, už viac ako 15 rokov reprezentuje obec v tejto súťaži. Terajšie umiestnenie mužstva je odmenou, že bolo dobré venovať sa mládeži, konkrétne dorastu, z ktorého sa mužstvo dospelých pravidelne dopĺňa. Mládežnícke mužstvo dorastu v priebehu dvoch sezón postúpilo do V. dorasteneckej ligy SSFZ Banská Bystrica, kde v ročníku 2010/2011 skončilo na 6. mieste.
Môžeme zodpovedne povedať, že na naše domáce futbalové zápasy sa chodí pozerať pravidelne cca 200 divákov a viac, na dorastenecké zápasy v priemere 150 divákov a viac ( hrávajú väčšinou v sobotu) . Keď to spočítame za sezónu je to 2 600, resp. 1950, spolu 4550 divákov.

Pretrvávajúca nepriaznivá finančná situácia v podpore športu na vidieku, najmä v menších obciach, obmedzené možnosti dotácie zo strany Obce Braväcovo, nás núti hľadať možnosti získania zdrojov aby sme mohli udržať aspoň doterajšiu úroveň futbalu a výchovy dorastu v našej obci.
Občianske združenie FK Sokol Braväcovo si váži priazeň všetkých podporovateľov, či už právnické alebo fyzické osoby, ktoré nám už viac rokov pomáhajú zabezpečovať chod klubu. Už viac rokov využívame možnosti získavania finančných prostriedkov z 2% podielu dane, sponzorské príspevky a aj materiálnu pomoc, no nepostačuje to. Veľa činností s údržbou futbalového ihriska (kosenie 1 x týždenne, zavlažovanie… ) si vykonávame brigádnicky vlastnými členmi.
Na chod riadneho fungovania obidvoch družstiev za rok potrebujeme minimálne 5 200 EUR ( muži 3 600 EUR, dorast 1 600 EUR ). Jedná sa hlavne o poplatky OBFZ, SSFZ, poplatky rozhodcom, dopravu na futbalové zápasy, najnutnejšie náklady na riadne fungovanie počas súťažných ročníkov. Štruktúra nevyhnutných nákladov na chod obidvoch mužstiev je nasledovná :

Štruktúra nákladov FK SOKOL Braväcovo na súťažný ročník

I. trieda mužstvo dospelých

Prihláška do súťaže :                                                               100 EUR
Poplatok za rozhodcov :                                                          130 EUR

Doprava :

13 zápasov x 4 autá x  10 EUR =                                              520  EUR

Rozhodcovia :

13 zápasov x 100 EUR =                                                         1 300 EUR

Povinné občerstvenie domáci, hostia, rozhodcovia :

13 zápasov  x 5 EUR/ zápas =                                                  65 EUR

Vápno na značenie ihriska :

13 zápasov x 3 EUR =                                                             40 EUR

Elektrická energia šatne :                                                         200 EUR

Údržba ihriska, kosenie :

20 x kosenie x 5 l benzín =                                                      150 EUR
2 q umelé hnojivo/ rok x 80 EUR                                              160 EUR
tráva na dosiatie  ihriska  0,5 q x 450 EUR                                  225 EUR

Ďalšie náklady:
Futbalový turnaj doma                                                           370 EUR
2 ( dva ) futbalové turnaje ) – doprava                                    80 EUR
prípravné zápasy –  doprava vonku                                         160 EUR
lopty, oprava lôpt, 2 zavlažovacie súpravy                               100 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu náklady  muži                                                           3 600 EUR

Štruktúra nákladov FK SOKOL Braväcovo na súťažný ročník

V. liga – skupina „C“- mužstvo dorastu

Doprava :

13 zápasov x 4 autá x  20 EUR =                                               1 040  EUR

Rozhodcovia :

13 zápasov x 35 EUR =                                                                455 EUR

Povinné občerstvenie domáci, hostia, rozhodcovia :

13 zápasov  x 5 EUR/ zápas =                                                       65 EUR

Vápno na značenie ihriska :

13 zápasov x 3 EUR =                                                                 40 EUR

————————————————————————————————————-

Spolu náklady dorast                                                                 1 600 EUR