Overovanie listín a podpisov

OVEROVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH

Overovanie listín a podpisov na listinách sa vykonáva na pracovisku Obecného úradu v Braväcove v pracovných dňoch, počas úradných hodín. Na požiadanie navštevuje pracovníčka ťažko chorých občanov počas úradných hodín v pracovných dňoch. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne, alebo telefonicky.

POTREBNÉ DOKLADY:

  •  Platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

POPLATKY:

  • overenie podpisu v úradnej miestnosti: 2€ (za každý podpis)
  • overenie podpisu mimo úradnej miestnosti: 4€ (za každý podpis)
  • overenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv): 4€ (za každý podpis)
  • overenie listiny: 2€ (za každú stranu)

Platí sa v hotovosti

 

NEOVERUJEME:

  • fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou

UPOZORNENIE:

  • zmluvy na overovanie podpisov musia byť zviazané, ak nie, platí osvedčovanie so zvýšenou náročnosťou

KONTAKT:

Obecný úrad Braväcovo
Overovanie podpisov a listín
Mgr. Mária Ľuptáková, +421-48-6198 132, luptakova@bravacovo.sk
Zuzana Chovancová, +421-48-6198 132, chovancova@bravacovo.sk