Obecné zastupiteľstvo

Rozdelenie obvodov poslancom OZ Braväcovo vo volebnom období 2014 – 2018:

P.č. Meno a priezvisko obvod čísla domov
1. Ing. Marek Šmigura, PhD.
0908963192, 0911963192
smiguramarek@gmail.com
Braväcovo 1–32, 287
 2. Ján Martinec
0903407228
jan.martinec@post.sk
Braväcovo 33-69, 261
3. Ing. Vladimír Vrbovský
0914277932
vrbovsky@pobox.sk
Braväcovo 70-109, 234, 249
4.  Mgr. Adriana Gašperanová Braväcovo 110-149, 263, 268,2 74, 284
5. Peter Murgaš
0905192374
murgas@bamu.sk
Braväcovo 150-189, 243, 244, 250
6. Mgr. Zuzana Ľuptáková Braväcovo 190-233, 270, 275
7. Jozef Srnka

 

Podholie 1-42, 251,264,265,276,271,273
  Jozef Srnka Srnkovo 1-12, 257