Zmena v triedení odpadu a harmonogram zberu triedeného odpadu

Od februára dochádza v našej obci k zmene triedenia odpadov podľa priloženého letáku.

Harmonogram zberu plastov a skla : Plán zberu PLASTOV A SKLA